ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

15.63

«Αν πολιτική σημαίνει προσκόλληση στο παρελθόν, στην ασφάλεια των γνωστών μεθόδων, ή ακόμη μια αργή και καθυστερημένη προσαρμογή της στα νέα δεδομένα, τότε δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Είναι αναχρονισμός. Η εποχή μας απαιτεί από την πολιτική τη σοφή προετοιμασία της κοινωνίας για το μέλλον, την εύτολμη απάντηση στις προκλήσεις του και την ευφάνταστη και δημιουργική μετάφρασή τους σε ευκαιρίες για την κοινωνία γενικά και τον πολίτη ειδικότερα. Αυτό σημαίνει εκσυγχρονισμός» επισημαίνει ο Κύπρος Χρυσοστομίδης. Ο Κύπρος Χρυσοστομίδης ανήκει στη νέα γενιά των πολιτικών της Κύπρου. Οι επιλογές του επικεντρώνονται στην ανανέωση και στον εκσυγχρονισμό της πολιτικής ζωής, στην αναμόρφωση της πολιτικής δραστηριότητας γενικά και στην απαλλαγή του πολιτικού λόγου από τα παραδοσιακά στερεότυπα. Επιδιώκει την επικράτηση πολιτικής που να εμφορείται από συναίσθηση ευθύνης και ευαισθησίας, βάθρο απαραίτητο για τη σωστή διαχείριση των δημόσιων πραγμάτων.

1 in stock

Add to Wishlist Already in Wishlist