Η Ελλάδα στο μεταίχμιο ενός νέου κόσμου – Τόμος Γ 1948 – 1951

22.10

Το τρίτομο αυτό έργο το οποίο έχω τη χαρά να προλογίζω, συνιστά, την όγδοη κατά σειρά έκδοση της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών και περιλαμβάνει ιστορικά και διπλωματικά έγγραφα που αναφέρονται στην εφαρμογή του σχεδίου Marshall στην Ελλάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία πράγματι η χώρα μας βρέθηκε στο μεταίχμιο του νέου κόσμου, του μεταπολεμικού. (…) Η ακριβής γνώση για το σχέδιο Marshall και τα γεγονότα της περιόδου 1943-1951 έχουν πολλές όψεις. Η μία είναι η ιστορική/επιστημονική και αποσκοπεί στο να διευρύνει την προβληματική μας, να αποτρέψει την ιστορική λήθη και να προκαλέσει ερμηνείες που συμπληρώνουν τα έως σήμερα δεδομένα ή και ανατρέπουν τα ισχύοντα στερεότυπα. Η άλλη όψη είναι η σύγχρονη πολιτική που αποσκοπεί στο να προβάλλει τα διαχρονικά διδάγματα από την εφαρμογή του σχεδίου Marshall στην Ελλάδα, ως έργου συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ. Η επιστροφή της ιστορίας ως εργαλείου παιδείας μπορεί σήμερα να βοηθήσει τη συνεργασία και κατανόηση των κρατών. Με την ασφαλή απόσταση που έχουμε από τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της τραγικής εποχής, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε με περισσότερη ψυχραιμία της επιπτώσεις του σχεδίου Marshall στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή μιας καθημαγμένης από την Κατοχή και τον Εμφύλιο χώρας. Γιατί αν είναι αλήθεια ότι το σχέδιο βοήθησε να σταθεί στα πόδια της η Ελλάδα, είναι εξίσου αλήθεια ότι συνέβαλε στη στρεβλή τουλάχιστον ανάπτυξη του πολιτικού συστήματος και των δημοκρατικών θεσμών, του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της Ελλάδας

1 in stock

Add to Wishlist Already in Wishlist