ΟΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ (1948-1978)

25.00

Η μελέτη παρουσιάζει τα σχέδια λύσης του Κυπριακού που υποβλήθηκαν την περίοδο 1948-1978, το ιστορικό υπόβαθρο τόσο στο εσωτερικό της Κύπρου όσο και ιδιαίτερα στον διεθνή περίγυρο, την έκβαση των προσπαθειών και των κατά καιρούς πρωτοβουλιών, καθώς επίσης τα σημαντικότερα σχετικά γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την υποβολή των σχεδίων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στους λόγους που οδήγησαν στην υποβολή των σχεδίων λύσης όπως και στους παράγοντες που επηρέασαν τη μορφή, το περιεχόμενο και την κατάληξή τους. Ταυτόχρονα, μέσα από τη μελέτη, δίνονται απαντήσεις σε θέματα που σχετίζονται με τα πραγματικά κίνητρα και τους στόχους των βασικών πρωταγωνιστών. Από τη στάση της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Βρετανίας, των άλλων χωρών, καθώς επίσης των δύο κοινοτήτων στο νησί προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με στρατηγικές που υιοθετήθηκαν, τακτικές που ακολουθήθηκαν, τη σημασία της σταθερότητας και συνέπειας στους στόχους και τους παράγοντες εκείνους που επηρέασαν τη διαμόρφωση της στάσης της κάθε πλευράς.

3 in stock

Add to wishlist Remove from wishlist