ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

5.04

Πώς βλέπω την Ομοσπονδία της Κύπρου στο μέλλον;  Καλή ερώτηση. Απαντώ: “ως κράτος βασισμένο στις Αρχές και Αξίες της ΕΕ σε ευσταθή ομοσπονδιακή βάση, με κύρος, αξιόπιστη διεθνή προσωπικότητα και συμμάχους. Που να αντέχει οικονομικά, να τηρεί τις υποχρεώσεις του. Και να αντλεί οφέλη για την ευημερία όλων πολιτών του”

3 in stock

Add to Wishlist Already in Wishlist