ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

18.56

Ακόμα κι ο πιο επιτυχημένος εκπαιδευτικός φτάνει κάποτε σε σημείο που δεν ξέρει πως ν’ αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται στην τάξη του. Μαθητές που δεν διαβάζουν, που απουσιάζουν συνεχώς, που αυθαδιάζουν, που καβγαδίζουν με τους συμμαθητές τους: Προβλήματα που, αν και φαινομενικά δεν είναι σπουδαία, υπονομεύουν και καταστρέφουν την αποτελεσματικότητα της δουλειάς στο σχολείο. (. . .) Ένα βιβλίο που αλλάζει ριζικά τον τρόπο σκέψης και εμπλουτίζει τις ικανότητές μας ως προς την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής, άρα, απευθύνεται σε όλους.

1 in stock

Add to wishlist Remove from wishlist