Προτάσεις πολιτικής

17.00

Στόχος του παρόντος συγγράμματος είναι να συμβάλει στην πολυεπιστημονική προσέγγιση της μετενταξιακής πορείας της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από κείμενα τα οποία θα συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας και θα υποβάλλουν προτάσεις πολιτικής για τη δράση της Κυπριακής Δημοκρατίας επί των τομέων αυτών.

1 in stock

Add to Wishlist Already in Wishlist