Τα ξημαρισμένα: κυπριακές μυλλωμένες και αμολόητες παροιμίες, φράσεις και βρισιές

8.00

Τα ξημαρισμένα συγκεντρώνουν σε έναν τόμο 300 περίπου παροιμίες, φράσεις, βρισιές, κατάρες και γνωμικά που δεν μπορούν να “ειπωθούν”, δηλαδή σεξουαλικού, “σκατολογικού”, υβριστικού και ανάλογου περιεχομένου. Οι παροιμίες και φράσεις αποδίδονται στην Κοινή Ελληνική, ενώ δίνεται και η ερμηνεία τους. Υπάρχει ακόμα πληθώρα σχολίων για λέξεις και εκφράσεις, ενώ χιουμοριστικά και άλλα σκίτσα και χαρακτικά εμπλουτίζουν την έκδοση.

Out of stock