ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΓΥΜΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

8.07

Από της πρώτης δημιουργίας του Κυπριακού, η εξέλιξή του χειροτέρευε καθημερινά με μελαγχολική μονοτονία και το ζήτημα έφθασε εκεί, όπου βρίσκεται σήμερα. Η παρούσα σύντομη μελέτη δεν θα αναφερθεί στο μέλλον και δεν θα προβεί σε υποδείξεις. Θα προσπαθήσει να παρουσιάσει το Κυπριακό πρόβλημα ως έχει στην πραγματικότητα και να αποκαλύψει το γιατί εξελίχθη τόσο δυσμενώς, εις βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου

1 in stock

Add to Wishlist Already in Wishlist