ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 2-7 ΧΡΟΝΩΝ

15.00

Το σύγγραμμα αυτό καλύπτει τις βασικές δομές της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών ηλικίας 2 μέχρι 7 χρόνων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα από φοιτητές και πτυχιούχους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Παιδαγωγικής, Νηπιαγωγών καθώς και όλων των τμημάτων που έχουν ως αντικείμενο σπουδών την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Μελετώντας το σύγγραμμα, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να καταγράψει τις δικές του ερευνητικές ερωτήσεις και ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία μπορεί να εκπονήσει τη δική του ερευνητική εργασία. Παράλληλα, ο τρόπος ανάπτυξης του συγγράμματος παρέχει σημαντικές πληροφορίες και στους γονείς που απεγνωσμένα πολλές φορές προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους και να τα προετοιμάσουν κατάλληλα για το Νηπιαγωγείο και την Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου.

1 in stock

Add to wishlist Remove from wishlist